Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС BOLBOSCHOENETEA MARITIMI VICHEREK ET TX. IN TX. ET HÜLBUSCH 1971

Союз Scirpion maritimi Dahl et Hadač 1941

Bolboschoeno-Phragmitetum Borhidi et Balogh 1970

Діагностичні види: Bolboschoenus maritimus, Phragmites australis.

Умови місцезростань: знижені ділянки колишніх водойм із засоленими болотистими ґрунтами, приморські короткозаливні території.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я, Лівобережжя Дніпра.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Bolboschoeno-Phragmitetum Borhidi et Balogh 1970. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 296.

.