Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС BOLBOSCHOENETEA MARITIMI VICHEREK ET TX. IN TX. ET HÜLBUSCH 1971

Союз Scirpion maritimi Dahl et Hadač 1941

Bolboschoenetum planiculmis Kipriyanova 2005

Діагностичні види: Bolboschoenus planiculmis.

Умови місцезростань: мілководдя (глибина до 20—50 см) евтрофних слабосолонуватих замкнутих або помірно проточних водойм з піщано-мулистими й мулистими донними відкладами. Реакція середовища слаболужна або нейтральна.

Поширення в Україні: Крим — рідко.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Bolboschoenetum planiculmis Kipriyanova 2005. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 296.

.