Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС BOLBOSCHOENETEA MARITIMI VICHEREK ET TX. IN TX. ET HÜLBUSCH 1971

Союз Scirpion maritimi Dahl et Hadač 1941

Bolboschoenetum maritimi Eggler 1933

Synonyms: ass. à Scirpus maritimus et Scirpus litoralis Br.-Bl. 1931 nom. nud.; Scirpetum maritimi Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952; Scirpetum maritimi-litoralis Br.-Bl. ex O. de Bolòs 1962 (syntax. syn.); Scirpetum compacto-littoralis Br.-Bl. 1931 corr. Rivas-Martínez et al. 1980.

Діагностичні види: Bolboschoenus maritimus. 

Умови місцезростань: знижені ділянки колишніх водойм із слабозасоленими мулистими і піщано-мулистими болотистими ґрунтами, узбережжя слабопроточних і непроточних слабозасолених водойм, приморські короткозаливні території.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я, Лівобережжя Дніпра, Передкарпаття, Закарпаття.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Bolboschoenetum maritimi Eggler 1933. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 295-296.

.