Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Nymphaeion albae Oberd. 1957

Myriophyllo-Nupharetum Koch 1926

Synonyms: Myriophyllo-Nupharetum luteae (Koch 1926) Hueck 1931.

Діагностичні види: Myriophyllum verticillatum, Nuphar lutea.

Умови місцезростань: евтрофні прісноводні слабопроточні, рідше — непроточні водойми з потужними піщаними, мулисто-піщаними і мулистими донними відкладами, товщею води 100—150 (200) см, помірним коливанням її рівня протягом періоду вегетації, нейтральною або слабокислою реакцією середовища. В озерах, затоках річок, рукавах, старицях, водосховищах, ставках, занедбаних кар’єрах, меліоративних каналах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ — спорадично, Передкарпаття, Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: діагностичний вид синтаксону — Nuphar lutea — занесений до Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.