Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС HELICHRYSO-CRUCIANELLETEA MARITIMAE GÉHU ET AL. IN SISSINGH 1974

Союз Ephedro distachyae-Medicaginion romanicae Dubyna et Dziuba 2019

Anisantho tectorum-Helichrysetum arenarii Tyshchenko 1999

Діагностичні види: Anisantha tectorum, Astragalus borysthenicus, Euphorbia seguieriana, Helichrysum arenarium, Pleconax subconica, Poa bulbosa.

Умови місцезростань: підвищені заприбійні ділянки приморського валу з піщано-черепашковими ґрунтами.

Поширення в Україні: Приазов’я і Центральне Причорномор’я (о-в Джарилгач).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6260). Діагностичним видом є занесений до Червоної книги України південно-причорноморський субендем Astragalus borysthenicus. В угрупованнях також беруть участь занесені до Європейського Червоного списку Cerastium gracile auct., Червоної книги України і Червоної книги Чорного моря — Crambe pontica i Astrodaucus littoralis, Червоної книги Чорного моря — Eryngium maritimum. 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Anisantho tectorum-Helichrysetum arenarii Tyshchenko 1999. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 288.

.