Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС HELICHRYSO-CRUCIANELLETEA MARITIMAE GÉHU ET AL. IN SISSINGH 1974

Союз Ephedro distachyae-Medicaginion romanicae Dubyna et Dziuba 2019

Anisantho tectorum-Medicaginetum kotovii Tyshchenko 1996

Діагностичні види: Anisantha tectorum, Falcaria vulgaris, Medicago romanica.

Умови місцезростань: підвищені заприбійні ділянки приморського валу та дюни із щільними піщано-черепашковими ґрунтами.

Поширення в Україні: Приазов’я і Причорномор’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6260). У їх складі беруть участь занесені до Червоного списку МСОП та Червоної книги України — Allium pervestitum, Європейського Червоного списку — Cerastium gracile auct., Червоної книги України — Astragalus onobrychis, Stipa borysthenica, Crambe pontica та Astrodaucus littoralis, Червоної книги Чорного моря — Eryngium maritimum. 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Anisantho tectorum-Medicaginetum kotovii Tyshchenko 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 287.

.