Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС FESTUCETEA VAGINATAE SOÓ EX VICHEREK 1972

Союз Festucion beckeri Vicherek 1972

Linario odorae-Agropyretum dasyanthi Vicherek 1972

Діагностичні види: Agropyron dasyanthum, Anisantha tectorum, Corispermum nitidum, Linaria dulcis, Plantago arenaria, Tribulus terrestris. 

Умови місцезростань: слабогумусовані остепнені ділянки арен з рухливими і позбавленими рослинності пісками.

Поширення в Україні: нижньодніпровські арени.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6260). У складі ценозів з високим ступенем константності беруть участь занесені до Європейського Червоного списку Senecio borysthenicus і Tragopogon borysthenicus. 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Linario odorae-Agropyretum dasyanthi Vicherek 1972. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 280-281.

.