Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС FESTUCETEA VAGINATAE SOÓ EX VICHEREK 1972

Союз Festucion beckeri Vicherek 1972

Centaureo brevicipiti-Festucetum beckeri Vicherek 1972

Діагностичні види: Centaurea breviceps, Festuca beckeri, Helichrysum corymbiforme, Jurinea longifolia, Tragopogon borysthenicus.

Умови місцезростань: рівнинні ділянки піщаного степу та схили улоговин видування із середньо- і слаборозвиненими піщаними ґрунтами.

Поширення в Україні: лівий берег Нижнього Дніпра.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6260). Діагностичними видами синтаксону є занесений до Європейського Червоного списку Tragopogon borysthenicus, до Червоної книги України — Centaurea breviceps. 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Centaureo brevicipiti-Festucetum beckeri Vicherek 1972. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 280.

.