Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС FESTUCETEA VAGINATAE SOÓ EX VICHEREK 1972

Союз Festucion beckeri Vicherek 1972

Centaureo borysthenicae-Festucetum beckeri Vicherek 1972

Діагностичні види: Centaurea borysthenica, Festuca beckeri, Tragopogon ucrainicus.

Умови місцезростань: прирічкові піски (некальциновані, важкі гумусовані, із потужним сорбційним комплексом).

Поширення в Україні: Придніпров’я у межах степової зони, Лівобережне Придніпров’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6260). Діагностичним видом є ендем Centaurea borysthenica. У складі угруповань також беруть участь занесені до Червоного списку МСОП Agropyron dasyanthum, до Європейського Червоного списку — Senecio borysthenicus і Tragopogon borysthenicus. 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Centaureo borysthenicae-Festucetum beckeri Vicherek 1972. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 280.

.