Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС FESTUCETEA VAGINATAE SOÓ EX VICHEREK 1972

Союз Festucion beckeri Vicherek 1972

Centaureo odessanae-Festucetum beckeri Vicherek 1972

Діагностичні види: Alyssum desertorum, Artemisia arenaria, Asperula setulosa, Centaurea odessana, Festuca beckeri, Syrenia montana.

Умови місцезростань: невисокі погорбовані приморські дюни, схили прирічкових кучугур. 

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6260). Діагностичним видом є субендем Centaurea odessana. У складі угруповань бере участь занесена до Червоної книги України Stipa borysthenica. 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Centaureo odessanae-Festucetum beckeri Vicherek 1972. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 279-280.

.