Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Potentillo arenariae-Linion czerniaevii Krasova et Smetana 1999

Cephalario uralensis-Pimpinelletum titanophilae Vynokurov 2014

Діагностичні види: Asperula montana, Cephalaria uralensis, Convolvulus lineatus, Gypsophila collina, Linum tenuifolium, Pimpinella titanophila, Scutellaria verna.

Умови місцезростань: найвідкритіші, вільні від ґрунтового покриву ділянки, де на поверхні відслонюються вапняки.

Поширення в Україні: Причорноморська низовина.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0). Діагностичний вид Scutellaria verna занесений до Червоної книги України. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Cephalario uralensis-Pimpinelletum titanophilae Vynokurov 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 275.

.