Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Potentillo arenariae-Linion czerniaevii Krasova et Smetana 1999

Lino tenuifolii-Jurineetum brachycephalae Krasova et Smetana 1999

Synonyms: Festuco valesiacae-Linetum czerniaevii Krasova et Smetana 1999; Cleistogenetum bulgaricae Krasova et Smetana 1999; Euphorbio pseudoglareosae-Thymetum dimorphii Moysienko et al. 2005 (art. 5).

Діагностичні види: Astragalus albidus, Centaurea marschalliana, C. orientalis, Convolvulus lineatus, Gypsophila collina, Jurinea brachycephala, Linum linearifolium, Salvia nutans.

Умови місцезростань: вапнякові схили різної крутості зі слабосформованим ґрунтовим покривом.

Поширення в Україні: Причорноморська низовина.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0).

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Lino tenuifolii-Jurineetum brachycephalae Krasova et Smetana 1999. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 274-275.

.