Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Poo bulbosae-Stipion graniticolae Vynokurov 2014

Achilleo ochroleucae-Poetum bulbosae Vynokurov 2014

Діагностичні види: Achillea ochroleuca, Allium paczoskianum, Eremogone biebersteinii, Gagea bohemica, G. bulbifera, Minuartia leiosperma, Poa bulbosa, Poterium polygamum.

Умови місцезростань: спадисті схили з тонким шаром ґрунту, плакорні ділянки.

Поширення в Україні: Придніпровська височина.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Achilleo ochroleucae-Poetum bulbosae Vynokurov 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 274.

.