Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Poo bulbosae-Stipion graniticolae Vynokurov 2014

Potentillo incanae-Seselietum pallasii Vynokurov 2014

Діагностичні види: Centaurea stoebe, Hieracium umbellatum, Minuartia setacea agg., Poa bulbosa, Sedum acre, Seseli pallasii, Setaria viridis.

Умови місцезростань: місця виходу великих гранітних брил.

Поширення в Україні: Придніпровська височина.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Potentillo incanae-Seselietum pallasii Vynokurov 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 273.

.