Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Tanaceto millefolii-Galatellion villosae Vynokurov in Kolomiychuk et Vynokurov 2016

Tanaceto millefolii-Salvietum nemorosae Krasova et Smetana 1999

Synonyms: Crinitarietum villosae Krasova et Smetana 1999; Bromopsiо ripariae-Plantaginetum lanceolatae Smetana 2002 (art. 5) p. p.

Діагностичні види: Ajuga chia, Bromus squarrosus, Marrubium praecox, Poa bulbosa, Potentilla incana, Reseda lutea, Sisymbrium polymorphum, Tanacetum millefolium.

Умови місцезростань: похилі схили, трансформовані внаслідок випасання.

Поширення в Україні: південь степової зони.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0).

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Tanaceto millefolii-Salvietum nemorosae Krasova et Smetana 1999. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 271.

.