Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Tanaceto millefolii-Galatellion villosae Vynokurov in Kolomiychuk et Vynokurov 2016

Goniolimoni taurici-Poetum angustifoliae Tyshchenko 1996

Діагностичні види: Elytrigia repens, Euphorbia virgata, Galatella dracunculoides, Thalictrum minus.

Умови місцезростань: схили приморського кліфу та прилеглі плакорні ділянки.

Поширення в Україні: Північне, Східне і Кримське Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0).

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Goniolimoni taurici-Poetum angustifoliae Tyshchenko 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 270.

.