Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Tanaceto millefolii-Galatellion villosae Vynokurov in Kolomiychuk et Vynokurov 2016

Stipo ucrainicae-Agropyretum pectinati Tyshchenko 1996

Діагностичні види: Agropyron pectinatum, Cruciata pedemontana, Goniolimon tataricum, Iris pumila, Scorzonera mollis, Serratula erucifolia, Stipa ucrainica, Tulipa gesneriana.

Умови місцезростань: еродовані схили середньої крутості різної експозиції.

Поширення в Україні: південь степової зони.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0). Діагностичні види Stipa ucrainica і Tulipa gesneriana занесені до Червоної книги України. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Stipo ucrainicae-Agropyretum pectinati Tyshchenko 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 270.

.