Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Ranunculion aquatilis Passarge ex Theurillat in Theurillat et al. 2015

Callitrichetum hermaphroditicae Černohous et Husák 1986

Synonyms: Callitrichetum hermaphroditicae Looman 1985 (art. 5).

Діагностичні види: Callitriche hermaphroditica.

Умови місцезростань: проточні мезоевтрофні та евтрофні водойми зі слабокислою або нейтральною реакцією середовища, мулисто-піщаними і піщаними донними відкладами, товщею води 15—30 (50) см. У затоках річок, руслах струмків, малих водотоках і каналах.

Поширення в Україні: Полісся, північна частина Лісостепу — спорадично, центральна і південна частини Лісостепу, Степ — рідко.

Синсозологічний статус: угруповання асоціації занесені до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 4). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3260).

.