Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Stipo lessingianae-Salvion nutantis Vynokurov 2014

Artemisio marschalliani-Botriochloetum isсhaemi Vynokurov 2014

Діагностичні види: Artemisia marschalliana, Botriochloa ischaemum, Cleistogenes bulgarica.

Умови місцезростань: слабко- і середньоеродовані схили на виходах Українського кристалічного щита у степовій зоні.

Поширення в Україні: Миколаївська, Кіровоградська і Дніпропетровська області. Можливі місцезнаходження у межах Приазовської височини в Запорізькій і Донецькій областях.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Artemisio marschalliani-Botriochloetum isсhaemi Vynokurov 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 269.

.