Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Stipo lessingianae-Salvion nutantis Vynokurov 2014

Plantagini stepposae-Stipetum pulcherrimae Solomakha 1995

Діагностичні види: Amygdalus nana, Phlomis pungens, Plantago urvillei, Salvia nutans, Stipa pulcherrima, S. zalesskii.

Умови місцезростань: схили, часто еродовані, з карбонатними чорноземами.

Поширення в Україні: степова зона.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0). Діагностичні види Stipa pulcherrima та S. zalesskii занесені до Червоної книги України. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Plantagini stepposae-Stipetum pulcherrimae Solomakha 1995 . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 269.

.