Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Stipo lessingianae-Salvion nutantis Vynokurov 2014

Stipo lessingianae-Salvietum nutantis Vynokurov 2014

Synonyms: Stipetum lessingianae sensu auct. non Soó 1948.

Діагностичні види: Adonis vernalis, Astragalus austriacus, A. dasyanthus, A. onobrychis, Dianthus lanceolatus, Goniolimon besserianum, Nonea rossica, Phlomis pungens, Salvia nutans, Seseli tortuosum, Stipa lessingiana, Teucrium polium, Viola ambigua.

Умови місцезростань: схили балок і річкових долин, нерозорані плакорні ділянки з глибокими чорноземними ґрунтами за умов незначного або слабкого випасання.

Поширення в Україні: переважно північна частина степової зони; трапляються як екстразональні угруповання у її південній частині, а також у лісостеповій зоні.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0). Низка діагностичних видів асоціації занесені до Червоної книги України: Adonis vernalis, Astragalus dasyanthus, Stipa lessingiana. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Stipo lessingianae-Salvietum nutantis Vynokurov 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 268-269.

.