Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Stipo lessingianae-Salvion nutantis Vynokurov 2014

Carici humilis-Stipetum capillatae Tkachenko, Movchan et Solomakha 1987

Діагностичні види: Adonis vernalis, Artemisia austriaca, Astragalus austriacus, Carex humilis, Inula hirta, Linum austriacum, Scabiosa ochroleuca.

Умови місцезростань: екстразональні справжньо-степові угруповання на плакорних ділянках і похилих схилах.

Поширення в Україні: північна частина Лівобережного Лісостепу.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0). З високою константністю трапляються види, занесені до Червоної книги України — Stipa capillata і Adonis vernalis. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Carici humilis-Stipetum capillatae Tkachenko, Movchan et Solomakha 1987. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 268.

.