Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Stipo lessingianae-Salvion nutantis Vynokurov 2014

Astragalo austriaci-Salvietum nutantis Korotchenko et Didukh 1997

Діагностичні види: Adonis vernalis, Astragalus austriacus, Centaurea sumensis, Euphorbia stepposa, Jurinea arachnoidea, Oxytropis pilosa, Polygala sibirica, Potentilla humifusa. 

Умови місцезростань: сухі схили південної експозиції, рідше — приплакорні вирівняні ділянки.

Поширення в Україні: південна частина лісостепової зони.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Astragalo austriaci-Salvietum nutantis Korotchenko et Didukh 1997. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 267-268.

.