Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Stipo lessingianae-Salvion nutantis Vynokurov 2014

Vinco herbaceae-Caraganetum fruticis Korotchenko et Didukh 1997

Діагностичні види: Adonis vernalis, Amygdalus nana, Asparagus polyphyllus, Caragana frutex, Carex praecox, Chamaecytisus austriacus, Elytrigia intermedia, Galium octonarium, Melica transsilvanica, Trifolium montanum, Vinca herbacea, Vincetoxicum hirundinaria.

Умови місцезростань: похилі сухі схили різної експозиції.

Поширення в Україні: південна частина лісостепової зони.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 40A0). Діагностичний вид Amygdalus nana знаходиться на північній межі свого ареалу. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Vinco herbaceae-Caraganetum fruticis Korotchenko et Didukh 1997. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 267.

.