Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Androsaco tauricae-Caricion humilis Didukh in Didukh et Mucina 2014

Genisto albidae-Stipetum lithophilae Didukh et Mucina 2014

Synonyms: Stipetum lithophilae Didukh 1983 (art. 2b, 5).

Діагностичні види: Carex humilis, Chamaecytisus polytrichus, Cotoneaster integerrimus, Inula aspera, Stipa lithophila.

Умови місцезростань: первинні (корінні) петрофітні степи на високих яйлах.

Поширення в Україні: Західний і Центральний Гірський Крим.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8210). Діагностичний вид Stipa lithophila занесений до Червоної книги України. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Genisto albidae-Stipetum lithophilae Didukh et Mucina 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 266.

.