Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Androsaco tauricae-Caricion humilis Didukh in Didukh et Mucina 2014

Potentillo tauricae-Caricetum humilis Didukh et Mucina 2014

Synonyms: Potentilletum depressae Didukh 1983 (art. 2b, 5).

Діагностичні види: Ajuga orientalis, Allium jailae, Minuartia hirsuta, Pilosella bauhinii, Potentilla depressa, Trifolium ambiguum.

Умови місцезростань: гірські лучні степи на високих яйлах.

Поширення в Україні: Західний і Центральний Гірський Крим.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Potentillo tauricae-Caricetum humilis Didukh et Mucina 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 266.

.