Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Ranunculion aquatilis Passarge ex Theurillat in Theurillat et al. 2015

Veronico beccabungae-Callitrichetum stagnalis (Oberd. 1957) T. Müller 1962

Діагностичні види: Callitriche stagnalis, Veronica beccabunga.

Умови місцезростань: проточні прісноводні евтрофні водойми з нейтральною або слабокислою реакцією середовища, піщаними, мулисто-піщаними та мулисто-торф’янистими донними відкладами, відсутнім поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 25—50 (70) см. Гирла струмків, малих річок, мілководдя заток, ставків, водосховищ.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — спорадично, Степ, Закарпатська рівнина — дуже рідко.

Синсозологічний статус: діагностичний вид асоціації — Callitriche stagnalis — занесений до Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3260).

.