Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Veronico multifidae-Stipion ponticae Didukh in Didukh et Mucina 2014

Medicagini rupestris-Saturejetum tauricae Vakarenko 1997

Діагностичні види: Asperula supina, Convolvulus tauricus, Genista albida, Medicago rupestris, Satureja taurica, Scrophularia rupestris.

Умови місцезростань: кам’янисті відслонення передгірного пасма з дуже еродованими карбонатними ґрунтами. Типові томілярні угруповання.

Поширення в Україні: Передгірський Крим.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Medicagini rupestris-Saturejetum tauricae Vakarenko 1997. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 265.

.