Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Veronico multifidae-Stipion ponticae Didukh in Didukh et Mucina 2014

Melico tauricae-Helianthemetum stevenii Didukh et Mucina 2014

Synonyms: Melico tauricae-Paeonietum tenuifoliae Didukh 1983 (art. 2b, 5).

Діагностичні види: Melica taurica, Paeonia tenuifolia, Prangos trifida, Veronica capsellicarpa.

Умови місцезростань: яйли і нижні пояси рослинності з добре розвиненими ґрунтами.

Поширення в Україні: західна частина північного макросхилу (500—700 м над р. м.) Головного пасма Кримських гір (гори Сююр-Кая, Бойко, Шакір-Кая та ін.).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0). 

Література: Асоціація Melico tauricae-Helianthemetum stevenii Didukh et Mucina 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 265.

.