Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Veronico multifidae-Stipion ponticae Didukh in Didukh et Mucina 2014

Bromopsio tauricae-Asphodelinetum tauricae Didukh et Mucina 2014

Synonyms: Asphodelinetum tauricae Didukh 1983 (art. 2b, 5).

Діагностичні види: Asphodeline taurica, Cephalaria coriacea, Helianthemum stevenii, Onosma taurica, Salvia scabiosifolia.

Умови місцезростань: томілярні ксерофітні угруповання на кам’янистих субстратах.

Поширення в Україні: Гірський Крим.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Bromopsio tauricae-Asphodelinetum tauricae Didukh et Mucina 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 265.

.