Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Veronico multifidae-Stipion ponticae Didukh in Didukh et Mucina 2014

Bromopsio tauricae-Stipetum ponticae Didukh et Mucina 2014

Synonyms: Eryngio-Stipetum ponticae Didukh 1983 (art. 2b, 5).

Діагностичні види: Achillea nobilis, Aegilops triuncialis, Centaurea diffusa, Eryngium campestre, Helianthemum salicifolium, Medicago minima, Poa bulbosa, Stipa pontica auct.

Умови місцезростань: степові ділянки у передгір’ї та нижньому гірському поясі.

Поширення в Україні: Південний берег Криму.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 62C0). Діагностичний вид Stipa pontica занесений до Червоної книги України. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Bromopsio tauricae-Stipetum ponticae Didukh et Mucina 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 264-265.

.