Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Centaureo carbonatae-Koelerion talievii Romashchenko et al. 1996

Bupleuro falcatae-Stipetum capillatae Romashchenko et al. 1996

Діагностичні види: Carex humilis, Helianthemum nummularium, Koeleria talievii, Seseli libanotis subsp. intermedium, Stipa capillata.

Умови місцезростань: підніжжя крейдяних схилів, зниження і западини на схилах.

Поширення в Україні: Донецька і Середньоруська височини, їх відроги.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Bupleuro falcatae-Stipetum capillatae Romashchenko et al. 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 263.

.