Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Centaureo carbonatae-Koelerion talievii Romashchenko et al. 1996

Gypsophilo oligospermae-Campanuletum sibiricae Romashchenko et al. 1996

Діагностичні види: Campanula sibirica, Carex pediformis, Gypsophila oligosmerma Hieracium virosum, Inula aspera.

Умови місцезростань: слабкоеродовані крейдяні схили, остепнені ділянки з крейдяним підґрунтям.

Поширення в Україні: Донецька і Середньоруська височини, їх відроги.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Gypsophilo oligospermae-Campanuletum sibiricae Romashchenko et al. 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 263.

.