Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Centaureo carbonatae-Koelerion talievii Romashchenko et al. 1996

Androsaco koso-poljanskii-Caricetum humilis Korotchenko et Didukh 1997

Діагностичні види: Androsace koso-poljanskii, Carex humilis, Gypsophila oligosperma.

Умови місцезростань: чорноземні ґрунти, багаті на карбонати кальцію.

Поширення в Україні: басейн р. Оскіл, у межах Харківської обл.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Androsaco koso-poljanskii-Caricetum humilis Korotchenko et Didukh 1997. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 263.

.