Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Allio taurici-Dichanthietum ischaemi Kuzemko et al. 2014

Synonyms: Lino hirsuti-Cleistogenetum Didukh et Vashenіak 2012 (art. 5).

Діагностичні види: Allium paczoskianum, Alyssum rostratum, Botriochloa ischaemum, Cleistogenes bulgarica, Hypericum elegans, Leontodon biscutellifolius, Minuartia setacea agg., Nigella arvensis, Polygala sibirica, Sideritis montana, Teucrium polium, Xeranthemum annuum.

Умови місцезростань: схили різної експозиції та крутості з еродованими ґрунтами з порівняно високим вмістом карбонатів, або з виходами карбонатних порід.

Поширення в Україні: Поділля.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Allio taurici-Dichanthietum ischaemi Kuzemko et al. 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 262.

.