Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Teucrio pannonici-Stipetum capillatae Didukh et Korotchenko 2000

Synonyms: Festuco valesiacae-Stipetum capillatae sensu auct. p. p.; Botriochloetum ischaemi sensu auct. p. p. 

Діагностичні види: Astragalus austriacus, Potentilla incana, Stipa capillata, Teucrium pannonicum.

Умови місцезростань: помірно круті схили, переважно південної експозиції.

Поширення в Україні: Покуття, Західне і Центральне Поділля.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). Діагностичний вид — Stipa capillata — занесений до Червоної книги України. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Teucrio pannonici-Stipetum capillatae Didukh et Korotchenko 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 262.

.