Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Thymo marschalliani-Caricetum praecocis Korotchenko et Didukh 1997

Діагностичні види: Carex praecox, Herniaria polygama, Nonea pulla agg., Pilosella officinarum, Thymus marschallianus, Trifolium medium, Veronica praecox.

Умови місцезростань: нижні частини схилів з опідзоленими, вилугованими, типовими чорноземами.

Поширення в Україні: лісостепова зона.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Thymo marschalliani-Caricetum praecocis Korotchenko et Didukh 1997. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 261.

.