Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Veronico prostratae-Potentilletum obscurae Smetana et Derpoliuk 1999

Synonyms: Euphorbio stepposae-Teucrietum polii Smetana et Derpoliuk 1999; Achilleo nobilis-Plantaginetum lanceolatae Smetana et Derpoliuk 1999; Bromopsio ripariae-Plantaginetum lanceolatae Smetana 2002 p. p. (art. 5); Plantagini stepposae-Chamaecytisetum ruthenici Smetana 2002 (art. 5); Festuco valesiacae-Caraganetum fruticis Smetana 2002 (art. 5); Potentillo argenteae-Thymetum dimorphi Smetana 2002 (art. 5); Crinitario villosae-Chamaecytisetum ruthenici Smetana 2002 (art. 5); Eryngio campestre-Achilletum nobilis Smetana 2002 (art. 5); Marrubio praecocis-Euphorbietum stepposae Smetana 2002 (art. 5).

Діагностичні види: Achillea nobilis, Artemisia austriaca, Elytrigia repens, Euphorbia stepposa, Galium verum, Pilosella officinarum, Plantago lanceolata, Senecio erucifolius, Thymus dimorphus, Verbascum austriacum, V. lychnitis, Veronica austriaca.

Умови місцезростань: середньо- і сильнозбиті степові схили й плакорні ділянки з частково еродованими середньо- та малопотужними чорноземами звичайними.

Поширення в Україні: північна частина степової зони.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210).

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Veronico prostratae-Potentilletum obscurae Smetana et Derpoliuk 1999. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 260-261.

.