Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Thymo marschalliani-Crinitarietum villosae Korotchenko et Didukh 1997

Synonyms: Gypsophіlo paniculatae-Stipetum capillatae Goncharenko 2003 (art. 5).

Діагностичні види: Jurinea salicifolia, Polygala podolica, Salvia nutans, Thymus marschallianus.

Умови місцезростань: степові схили різної експозиції зі слабозмитими чорноземними ґрунтами.

Поширення в Україні: лісостепова та північна частина степової зони.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Thymo marschalliani-Crinitarietum villosae Korotchenko et Didukh 1997. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 260.

.