Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Astragalo dasyanthi-Elytrigietum intermediae Korotchenko et Didukh 1997

Діагностичні види: Artemisia marschalliana, Astragalus sulcatus, Chamaecytisus austriacus, Elytrigia intermedia, Hieracium virosum, Pilosella cymosa, Silene tatarica.

Умови місцезростань: переважно круті схили зі змитими ґрунтами, виходи лесу, в умовах сильної ерозії та дренування.

Поширення в Україні: лісостепова зона.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Astragalo dasyanthi-Elytrigietum intermediae Korotchenko et Didukh 1997 . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 260.

.