Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Elytrigio trichophorae-Poetum angustifoliae Osychniuk et al. ex Solomakha 1995

Synonyms: Salvio nemorosae-Elytrigietum intermediae Tyshchenko 1996; Elytrigio trichophorae-Poetum angustifoliae Osychniuk et al. 1984 (art. 5).

Діагностичні види: Bromopsis riparia, Cirsium vulgare, Elytrigia intermedia, E. trichophora, Falcaria vulgaris, Potentilla recta agg., Thalictrum minus.

Умови місцезростань: нижні частини схилів, депресії.

Поширення в Україні: степова зона.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Elytrigio trichophorae-Poetum angustifoliae Osychniuk et al. ex Solomakha 1995. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 259.

.