Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Caricі praecoci-Bromopsietum inermis Vynokurov 2014 nom. inval. (art. 5, 16)

Діагностичні види: Bromopsis inermis, Carex praecox, Elytrigia intermedia, Falcaria vulgaris, Potentilla recta, Verbascum lychnitis.

Умови місцезростань: нижні частини схилів долин і балок, рідше — заплавні ділянки річок.

Поширення в Україні: північна частина степової зони.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Caricі praecoci-Bromopsietum inermis Vynokurov 2014 nom. inval. (art. 5, 16). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 259.

.