Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Ferulo euxinae-Caricetum praecocis Shapoval 2006 nom. inval. (art. 5)

Діагностичні види: Cruciata pedemontana, Falcaria vulgaris, Ferula euxina, Peucedanum ruthenicum agg., Vicia hirsuta, V. villosa, Viola kitaibeliana.

Умови місцезростань: депресії (поди).

Поширення в Україні: південь степової зони.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Ferulo euxinae-Caricetum praecocis Shapoval 2006 nom. inval. (art. 5). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 259.

.