Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Salvio nemorosae-Festucetum valesiacae Korotchenko et Didukh 1997

Synonyms: Melico transsіlvanicae-Stipetum capillatae Korotchenko et Fitsailo 2003 (art. 5); Festucetum valesiacae sensu auct.

Діагностичні види: Adonis vernalis, Bromopsis riparia, Caragana frutex, Potentilla humifusa, Salvia nutans, Thalictrum minus.

Умови місцезростань: похилі схили різної експозиції з типовими чорноземними ґрунтами. Це вторинні степові угруповання, що сформувались під впливом антропогенного навантаження.

Поширення в Україні: рівнинна частина України.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Salvio nemorosae-Festucetum valesiacae Korotchenko et Didukh 1997. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 258-259.

.