Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Medicagini romanicae-Poetum angustifoliae Tkachenko, Movchan et Solomakha 1987

Synonyms: Anthyllidi macrocephalae-Festucetum valesiacae Goncharenko 2003 (art. 5).

Діагностичні види: Centaurea jacea, Daucus carota, Filipendula vulgaris, Lotus corniculatus, Potentilla argentea, Prunella vulgaris, Trifolium pratense, T. repens.

Умови місцезростань: нижні частини схилів, депресії на плакорах.

Поширення в Україні: Лівобережний Лісостеп, східна частина Правобережного Лісостепу, північна частина степової зони.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Medicagini romanicae-Poetum angustifoliae Tkachenko, Movchan et Solomakha 1987. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 258.

.