Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Thalictro mini-Spiraeetum hypericifoliae Vynokurov 2014

Діагностичні види: Caragana frutex, Filipendula vulgaris, Phleum phleoides, Phlomis tuberosa, Pulsatilla pratensis, Spiraea crenata, S. hypericifolia, Stipa capillata, Thalictrum minus.

Умови місцезростань: середні частини схилів переважно північної і західної експозицій.

Поширення в Україні: північна частина степової зони.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 40A0). Діагностичний вид — Stipa capillata — занесений до Червоної книги України. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Thalictro mini-Spiraeetum hypericifoliae Vynokurov 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 258.

.