Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Veronico austriacae-Chamaecytisetum austriaci Korotchenko et Didukh 1997

Synonyms: Astragalo dasyanthi-Elytrigietum intermidiae sensu Goncharenko 2000.

Діагностичні види: Caragana frutex, Chamaecytisus austriacus, Ch. ruthenicus, Phlomis pungens, Veronica austriaca agg.

Умови місцезростань: схили балок і долин річок незначної крутості, переважно північної та західної експозицій.

Поширення в Україні: Лівобережний Лісостеп.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 40A0). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Veronico austriacae-Chamaecytisetum austriaci Korotchenko et Didukh 1997. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 257.

.