Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Salvio pratensis-Poetum angustifoliae Korotchenko et Didukh 1997

Діагностичні види: Elytrigia intermedia, Phlomis tuberosa, Salvia pratensis, Trifolium alpestre, T. montanum.

Умови місцезростань: похилі схили (верхів’я або підніжжя) та плакорні ділянки, на добре розвинених чорноземних ґрунтах.

Поширення в Україні: Лівобережний Лісостеп, східна частина Правобережного Лісостепу, рідше — північна частина степової зони.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Асоціація Salvio pratensis-Poetum angustifoliae Korotchenko et Didukh 1997. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 257.

.