Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Carici humilis-Stipetum pennatae Tkachenko, Movchan et Solomakha 1987

Діагностичні види: Anemone sylvestris, Asparagus officinalis, Bromopsis inermis, Carex humilis, Echium russicum, Filipendula vulgaris, Stipa pennata, Thalictrum minus, Viola hirta.

Умови місцезростань: схили південної експозиції, рідше — плакорні ділянки.

Поширення в Україні: північна частина Лівобережного Лісостепу, відроги Середньоруської височини.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). Один з діагностичних видів, що нерідко є домінантом, — Stipa pennata, занесений до Червоної книги України. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Carici humilis-Stipetum pennatae Tkachenko, Movchan et Solomakha 1987. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 256.

.