Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Lembotropido nigricantis-Potentilletum arenariae Kukovitsa et al. ex Kukovitsa in Solomakha 1995

Synonyms: Sedo-Dactylietum glomeratae Tkachyk 1999; Campanulo sibirici-Euphorbietum stepposae Abduloeva 2002 (art. 5).

Діагностичні види: Acinos arvensis, Campanula sibirica, Carex humilis, Euphorbia stepposa, Potentilla incana, Sedum acre.

Умови місцезростань: верхні частини схилів різної експозиції крутістю 10—40° і рівні верхівки. Формуються на ґрунтах потужністю 5—20 см, часто гумусовий шар змитий і материнська порода виходить на поверхню.

Поширення в Україні: Західне і Центральне Поділля.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Lembotropido nigricantis-Potentilletum arenariae Kukovitsa et al. ex Kukovitsa in Solomakha 1995. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 256.

.